ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-ACC UBS_LUSTFUCHFB

CHF
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (UBS_LUSTFUCHFB)

Performance

7 ημερών
-1,12%
1 μηνός
-2,42%
3 μηνών
-2,44%
6 μηνών
-1,47%
1 έτους
2,83%
2 ετών
4,85%
5 ετών
0,00%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις