ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH (CHF) P-ACC UBS_LUSTFUCHB(C

CHF
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (UBS_LUSTFUCHB(C)

Performance

7 ημερών
-1,41%
1 μηνός
-2,70%
3 μηνών
-2,53%
6 μηνών
-0,88%
1 έτους
5,42%
2 ετών
7,81%
5 ετών
0,00%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις