ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) P-ACC UBS_LUBOFUHIYIB

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (UBS_LUBOFUHIYIB)

Performance

7 ημερών
-0,21%
1 μηνός
-0,05%
3 μηνών
0,21%
6 μηνών
-0,06%
1 έτους
1,99%
2 ετών
3,18%
5 ετών
0,00%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις