ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR) P-ACC UBS_LUBOFUEUBE

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (UBS_LUBOFUEUBE)

Performance

7 ημερών
-0,29%
1 μηνός
-0,46%
3 μηνών
-1,09%
6 μηνών
-1,52%
1 έτους
1,81%
2 ετών
2,46%
5 ετών
0,00%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις