ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

UBS (LUX) BOND FUND - AUD P-ACC UBS_LUBOFUB

A$ AUD
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (UBS_LUBOFUB)

Performance

7 ημερών
-0,45%
1 μηνός
-1,88%
3 μηνών
-1,49%
6 μηνών
-4,60%
1 έτους
-4,87%
2 ετών
-3,15%
5 ετών
0,00%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις