ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

UBS (LUX) BOND FUND - CHF P-ACC UBS_LUBOFUB(CHF

CHF
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (UBS_LUBOFUB(CHF)

Performance

7 ημερών
-0,07%
1 μηνός
-1,34%
3 μηνών
-1,25%
6 μηνών
-2,68%
1 έτους
-2,36%
2 ετών
-2,76%
5 ετών
0,00%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις