ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

TRITON SOLUTION GROWTH TSG

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (TSG)

Performance

7 ημερών
-0,26%
1 μηνός
0,54%
3 μηνών
3,01%
6 μηνών
5,61%
1 έτους
12,21%
2 ετών
13,22%
5 ετών
-1,89%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις