ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

TRITON SOLUTION CONCERVATIVE TSC

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (TSC)

Performance

7 ημερών
0,04%
1 μηνός
0,04%
3 μηνών
0,04%
6 μηνών
2,77%
1 έτους
5,65%
2 ετών
6,65%
5 ετών
-1,89%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις