ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

TRITON SOLUTION BALANCED TSB

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (TSB)

Performance

7 ημερών
-0,38%
1 μηνός
0,47%
3 μηνών
2,20%
6 μηνών
4,91%
1 έτους
10,79%
2 ετών
11,84%
5 ετών
-1,89%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις