ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

TRITON ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ TPAKK

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (TPAKK)

Performance

7 ημερών
-0,19%
1 μηνός
-0,19%
3 μηνών
-0,19%
6 μηνών
-0,19%
1 έτους
-0,19%
2 ετών
-0,63%
5 ετών
0,00%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις