ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ INSTITUTIONAL SHARE CLASS TGMISC

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (TGMISC)

Performance

7 ημερών
-0,31%
1 μηνός
0,17%
3 μηνών
-0,02%
6 μηνών
0,08%
1 έτους
11,71%
2 ετών
8,34%
5 ετών
24,01%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις