ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

ΣΑΝΛΟ-20062017-05Χ-1.000,00 ΣΑΝΛΟ1

Real Time
EUR
Τελευταία τιμή:
Χαμ.-Υψηλ. 52 εβδ.
-

Ειδήσεις (ΣΑΝΛΟ1)

Performance

7 ημερών
-0,31%
1 μηνός
0,37%
3 μηνών
0,50%
6 μηνών
-2,06%
1 έτους
-4,59%
2 ετών
1,74%
5 ετών
-36,92%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις