ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) PVAXKKAEI

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PVAXKKAEI)

Performance

7 ημερών
-0,05%
1 μηνός
-0,05%
3 μηνών
-0,05%
6 μηνών
-0,15%
1 έτους
-0,25%
2 ετών
-0,35%
5 ετών
54,46%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις