ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PICTET-BIOTECH-R USD PUTE

$ USD
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PUTE)

Performance

7 ημερών
-3,90%
1 μηνός
-18,15%
3 μηνών
-21,79%
6 μηνών
-22,86%
1 έτους
-31,27%
2 ετών
-3,09%
5 ετών
22,48%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις