ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PICTET - US HIGH YIELD HR CHF PUHYHC

CHF
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PUHYHC)

Performance

7 ημερών
0,15%
1 μηνός
-0,96%
3 μηνών
-0,83%
6 μηνών
-1,35%
1 έτους
0,58%
2 ετών
3,61%
5 ετών
0,00%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις