ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PICTET-SECURITY-R USD PUET

$ USD
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PUET)

Performance

7 ημερών
2,05%
1 μηνός
0,74%
3 μηνών
-1,75%
6 μηνών
3,50%
1 έτους
12,05%
2 ετών
34,53%
5 ετών
1,55%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις