ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PICTET-WATER-R USD PUEEE

$ USD
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PUEEE)

Performance

7 ημερών
-2,16%
1 μηνός
-8,31%
3 μηνών
-4,55%
6 μηνών
-1,53%
1 έτους
11,76%
2 ετών
27,39%
5 ετών
78,23%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις