ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PICTET HEALTH (PREV GENERICS-R USD PUASE

$ USD
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PUASE)

Performance

7 ημερών
0,97%
1 μηνός
-0,64%
3 μηνών
-1,55%
6 μηνών
-2,04%
1 έτους
3,58%
2 ετών
14,72%
5 ετών
14,66%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις