ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PICTET-EUR SH-T SOVEREIGN LIQUIDITY-R PSSL

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PSSL)

Performance

7 ημερών
0,00%
1 μηνός
-0,07%
3 μηνών
-0,22%
6 μηνών
-0,42%
1 έτους
-0,84%
2 ετών
-1,57%
5 ετών
-3,90%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις