ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PICTET-ABS RET FIXED INC-HR EUR PRFIE

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PRFIE)

Performance

7 ημερών
-0,03%
1 μηνός
-1,02%
3 μηνών
-1,65%
6 μηνών
-3,14%
1 έτους
-3,97%
2 ετών
-2,65%
5 ετών
-1,87%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις