ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - R EUR PMSEE

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PMSEE)

Performance

7 ημερών
-2,82%
1 μηνός
-7,10%
3 μηνών
1,47%
6 μηνών
-11,73%
1 έτους
-11,56%
2 ετών
8,59%
5 ετών
0,00%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις