ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PICTET-GLOBAL ENVIRONMENTAL OPP.-R EUR PMSEE

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PMSEE)

Performance

7 ημερών
1,63%
1 μηνός
-0,47%
3 μηνών
4,82%
6 μηνών
11,75%
1 έτους
13,22%
2 ετών
39,11%
5 ετών
97,62%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις