ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PICTET-EM LCL CCY DBT-R EUR PLCDEPL

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PLCDEPL)

Performance

7 ημερών
0,54%
1 μηνός
1,25%
3 μηνών
2,87%
6 μηνών
1,17%
1 έτους
0,01%
2 ετών
-6,79%
5 ετών
0,00%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις