ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PICTET-EM LCL CCY DBT-HR EUR PLCDEE

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PLCDEE)

Performance

7 ημερών
0,37%
1 μηνός
1,55%
3 μηνών
-0,27%
6 μηνών
-2,90%
1 έτους
-8,11%
2 ετών
-7,29%
5 ετών
-5,43%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις