ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PICTET-EUR HIGH YIELD-R PHYE

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PHYE)

Performance

7 ημερών
-0,33%
1 μηνός
-0,52%
3 μηνών
-0,42%
6 μηνών
-1,17%
1 έτους
-0,02%
2 ετών
-0,41%
5 ετών
0,00%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις