ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PICTET-EUR HIGH YIELD PHY

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PHY)

Performance

7 ημερών
-0,28%
1 μηνός
-0,53%
3 μηνών
-0,81%
6 μηνών
-2,18%
1 έτους
-2,29%
2 ετών
-4,95%
5 ετών
0,00%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις