ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PIMCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND E INC USD PGIGCFEIU

$ USD
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PGIGCFEIU)

Performance

7 ημερών
0,22%
1 μηνός
-2,45%
3 μηνών
-2,18%
6 μηνών
-4,98%
1 έτους
-5,63%
2 ετών
-4,46%
5 ετών
0,00%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις