ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PIMCO GIS GLB INVESTMENT GRADE CREDIT FUND INST USD PGGIGCFIU

$ USD
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PGGIGCFIU)

Performance

7 ημερών
0,37%
1 μηνός
-1,82%
3 μηνών
-1,37%
6 μηνών
-3,44%
1 έτους
-2,83%
2 ετών
1,03%
5 ετών
21,38%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις