ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PIMCO GIS GLOBAL BOND FD E HDG EUR PGGBFEHE

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PGGBFEHE)

Performance

7 ημερών
0,12%
1 μηνός
-1,11%
3 μηνών
-1,23%
6 μηνών
-2,85%
1 έτους
-3,93%
2 ετών
-0,12%
5 ετών
4,18%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις