ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PICTET GLOBAL EMERGING CURRENCIES CL.R ACC/EUR PGECCA

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PGECCA)

Performance

7 ημερών
0,44%
1 μηνός
1,34%
3 μηνών
2,46%
6 μηνών
2,39%
1 έτους
2,20%
2 ετών
-7,61%
5 ετών
-5,09%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις