ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PICTET GLOBAL EMERGING CURRENCIES CL.R ACC/EUR PGECCA

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PGECCA)

Performance

7 ημερών
-1,37%
1 μηνός
-1,44%
3 μηνών
2,77%
6 μηνών
3,02%
1 έτους
2,06%
2 ετών
4,32%
5 ετών
-2,13%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις