ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PIMCO GIS DIVERSIFIED INCOME FD E HDG EUR PGDIFEHE

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PGDIFEHE)

Performance

7 ημερών
0,50%
1 μηνός
-2,11%
3 μηνών
-1,88%
6 μηνών
-3,91%
1 έτους
-3,46%
2 ετών
-0,25%
5 ετών
9,98%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις