ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL PGCBFR

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PGCBFR)

Performance

7 ημερών
-1,82%
1 μηνός
-3,74%
3 μηνών
-2,91%
6 μηνών
-1,39%
1 έτους
2,81%
2 ετών
4,42%
5 ετών
13,17%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις