ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PICTET - GLOBAL BONDS - R USD PGBUP

$ USD
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PGBUP)

Performance

7 ημερών
0,30%
1 μηνός
-5,72%
3 μηνών
-8,71%
6 μηνών
-17,46%
1 έτους
-27,10%
2 ετών
-29,59%
5 ετών
0,00%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις