ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PICTET-GLOBAL BONDS-R USD PGBU

$ USD
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PGBU)

Performance

7 ημερών
0,55%
1 μηνός
-1,67%
3 μηνών
-2,70%
6 μηνών
-6,21%
1 έτους
-9,48%
2 ετών
-1,35%
5 ετών
11,49%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις