ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL PGBFR

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PGBFR)

Performance

7 ημερών
-0,33%
1 μηνός
-2,40%
3 μηνών
-1,06%
6 μηνών
0,25%
1 έτους
5,45%
2 ετών
9,52%
5 ετών
21,54%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις