ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PICTET-GLOBAL BONDS-R EUR PGBEP

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PGBEP)

Performance

7 ημερών
0,30%
1 μηνός
-2,56%
3 μηνών
-0,43%
6 μηνών
-2,91%
1 έτους
-2,89%
2 ετών
-3,47%
5 ετών
0,00%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις