ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PICTET-GLOBAL BONDS-R EUR PGBEEE

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PGBEEE)

Performance

7 ημερών
-0,07%
1 μηνός
-3,04%
3 μηνών
-0,62%
6 μηνών
-2,02%
1 έτους
-3,00%
2 ετών
-2,21%
5 ετών
6,32%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις