ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PICTET-EUR GOVERNMENT BONDS-R PGBE

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PGBE)

Performance

7 ημερών
-0,12%
1 μηνός
-2,70%
3 μηνών
-1,61%
6 μηνών
-2,79%
1 έτους
-4,84%
2 ετών
-1,12%
5 ετών
6,32%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις