ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PICTET-BIOTECH-R EUR PEW

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PEW)

Performance

7 ημερών
-3,58%
1 μηνός
-11,30%
3 μηνών
-13,77%
6 μηνών
-12,91%
1 έτους
-20,91%
2 ετών
-4,16%
5 ετών
21,98%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις