ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PICTET-CLEAN ENERGY-R USD PEUP

$ USD
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PEUP)

Performance

7 ημερών
3,81%
1 μηνός
1,43%
3 μηνών
4,39%
6 μηνών
9,77%
1 έτους
-0,95%
2 ετών
55,46%
5 ετών
109,61%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις