ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PICTET-CLEAN ENERGY-R USD PEUASE

$ USD
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PEUASE)

Performance

7 ημερών
3,24%
1 μηνός
0,88%
3 μηνών
3,82%
6 μηνών
9,17%
1 έτους
-1,49%
2 ετών
54,61%
5 ετών
11,69%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις