ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PICTET-AGRICULTURE-R-EUR PETS

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PETS)

Performance

7 ημερών
0,75%
1 μηνός
0,51%
3 μηνών
-1,06%
6 μηνών
1,21%
1 έτους
9,33%
2 ετών
20,14%
5 ετών
11,69%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις