ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PICTET-BIOTECH-R EUR PETR

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PETR)

Performance

7 ημερών
-3,95%
1 μηνός
-18,30%
3 μηνών
-19,94%
6 μηνών
-19,75%
1 έτους
-26,36%
2 ετών
-5,90%
5 ετών
16,06%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις