ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - R DM PESTHYRD

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PESTHYRD)

Performance

7 ημερών
-0,54%
1 μηνός
-2,15%
3 μηνών
-0,81%
6 μηνών
-8,71%
1 έτους
-11,35%
2 ετών
-9,50%
5 ετών
0,00%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις