ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD HR CHF PESTHYHC

CHF
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PESTHYHC)

Performance

7 ημερών
0,08%
1 μηνός
0,34%
3 μηνών
0,54%
6 μηνών
0,29%
1 έτους
1,64%
2 ετών
-0,68%
5 ετών
-0,55%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις