ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PICTET EUR SHORT TERM HIGH YIELD EUR PESTHYE

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PESTHYE)

Performance

7 ημερών
-0,03%
1 μηνός
-0,36%
3 μηνών
0,42%
6 μηνών
0,15%
1 έτους
1,58%
2 ετών
-0,14%
5 ετών
1,64%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις