ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PICTET EUR SHORT TERM HIGH YIELD EUR PESTHYE

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PESTHYE)

Performance

7 ημερών
-0,80%
1 μηνός
-1,90%
3 μηνών
-0,35%
6 μηνών
-7,66%
1 έτους
-9,16%
2 ετών
-4,85%
5 ετών
-8,75%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις