ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS R PESTCBR

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PESTCBR)

Performance

7 ημερών
0,03%
1 μηνός
-0,27%
3 μηνών
-0,50%
6 μηνών
-1,07%
1 έτους
-0,93%
2 ετών
-0,71%
5 ετών
-0,92%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις