ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS HR CHF PESTCBHC

CHF
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PESTCBHC)

Performance

7 ημερών
0,02%
1 μηνός
-0,29%
3 μηνών
-0,56%
6 μηνών
-1,22%
1 έτους
-1,25%
2 ετών
-1,45%
5 ετών
-3,18%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις