ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - HR CHF PESTCBHC

CHF
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PESTCBHC)

Performance

7 ημερών
-0,24%
1 μηνός
-1,96%
3 μηνών
-2,13%
6 μηνών
-5,99%
1 έτους
-9,10%
2 ετών
-8,89%
5 ετών
0,00%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις