ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PICTET-JAPANESE EQUITY SELECTION-R EUR PESSEE

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PESSEE)

Performance

7 ημερών
-0,58%
1 μηνός
-2,00%
3 μηνών
0,09%
6 μηνών
5,02%
1 έτους
12,59%
2 ετών
20,20%
5 ετών
41,16%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις