ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PICTET-ST-MONMKT EUR-R PEQQ

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PEQQ)

Performance

7 ημερών
0,00%
1 μηνός
-0,06%
3 μηνών
-0,20%
6 μηνών
-0,41%
1 έτους
-0,81%
2 ετών
-1,46%
5 ετών
-3,35%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις