ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PICTET-NUTRITION-R EUR PEQ

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PEQ)

Performance

7 ημερών
0,27%
1 μηνός
0,03%
3 μηνών
-1,53%
6 μηνών
0,73%
1 έτους
8,81%
2 ετών
19,57%
5 ετών
48,12%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις